Työyhteisöpelin ohjaus

Viisi Asemaa on työyhteisöpeli eri näkökulmien tunnistamiseen, niihin liittyvän keskustelun ohjaamiseen sekä yhteisen kuvan tai suunnitelman muodostamiseen.

Muutoksen johtaminen pelin avulla

Pelin vaiheet ja sisällöt räätälöidään asiakaskohtaisesti. Pelilaudan, mahdollisen koulutussisällön ja henkilökohtaisen työkirjan avulla havainnoidaan tyypillisesti yhteisöön liittyvän projektin tai muutoksen vaiheita.

Pelin avulla voidaan tuottaa tavoitteellisesti ja jokainen pelaaja mukaan osallistaen esimerkiksi monenlaisia suunnitelmia tai linjauksia. Käyttötaoja on esimerkiksi:

  • viestintä- tai markkinointisuunnitelma
  • sisäinen viestintä ja yhteisötyökalujen käyttöönotto
  • sisältömarkkinoinnin perusteet
  • projektisuunnitelma

Henkilökohtainen ja yhteinen kuva

Pelin lopputuloksena syntyy sekä henkilökohtainen tilannekuva että ryhmän kokonaiskuva aiheesta. Aiheesta riippuen peliin on mahdollista sisällyttää myös koulutuksellista sisältöä.

Peli on suunniteltu pedagogisesti oivaltavaksi, ja siinä hyödynnetään työnohjauksellisia menetelmiä. Se haastaa ajattelemaan uusista näkökulmista, mutta turvallisessa pelimäisessä ympäristössä, jossa jokainen pelaaja pääsee kokemaan onnistumisia.

Avaimet käteen -pelikerta tai pelinohjaajan oikeudet

Pelaajia voi olla 2-6. Yksi pelikerta kestää purkuineen 2,5 tuntia. Valmistelu edellyttää asiaomistajalta yhden suunnittelukokouksen. Suosittelemme, että asiaomistaja osallistuu pelikertaan pelaajana, eikä siten tiedä lopullista sisältöä.

Peliin on mahdollista ostaa myös pelinohjaajan käyttöoikeudet.

Ota yhteyttä