Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, tarkastelua ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan tukemana. Se voi tapahtua joko ryhmässä tai kahden työnohjaajan kanssa. Molemmissa tapauksissa työnohjaajaa sitoo ehdoton luottamus ja vaitiolovelvollisuus.

Työnohjaus on lyhimmillään viiden tapaamiskerran (10 h) oppimisprosessi. Tapaamisten välillä on noin kolme viikkoa. Tapaamisissa ja tapaamisten välillä ohjattava jäsentää ja kehittää:

  • omaa työtään ja työrooliaan
  • työyhteisöään
  • vakiintuneita käytäntöjä sekä
  • näihin liittyviä kokemuksia ja tunteita.

Missä työnohjausta hyödynnetään?

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jossa useimmiten etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden ja tuloksellisuuden lisäämiseksi. Se sopii erityisen hyvin muutostilanteisiin ja asiantuntijatyön kehittämiseen.

Monilla toimialoilla (esim. koulutus- ja sosiaaliala) työnohjaus on jokaisen ammattilaisen oikeus. Useimmiten työnohjaus onkin työnantajan kustantama ja vahvasti kannustama. Isoissa organisaatioissa työnohjausta tarjotaan lisäksi esimiestehtävissä toimiville ja ylimmälle johdolle.

Työnohjausryhmät koostuvat joko tiimin jäsenistä, saman organisaation työntekijöistä tai on koottu eri työpaikoilta. Tilanteeseen sopivin työnohjausmuoto löytyy keskustelemalla työnohjaajan kanssa.

Työnohjaus sopii yksilöille ja ryhmille, jotka haluavat kehittää itseään ja ovat valmiita tarkastelemaan työtään ja itseään avoimesti. Työnohjaus ei ole terapiaa, eikä siten sovellu esimerkiksi vahvasti traumaattisten kokemusten purkamiseen.

Työnohjaajan rooli

Työnohjaaja...

  • luo toiminnallaan luottamuksellisen ilmapiirin
  • tarkastelee tilannettasi ulkopuolisin silmin
  • kirkastaa ammatillista identiteettiäsi
  • auttaa kysymyksillään jäsentämään tilannettasi
  • kannustaa etsimään uusia näkökulmia
  • on puolueeton ja ehdottoman luotettava.

Työnohjaajanasi toimii kaksivuotisesta työnohjaajakoulutuksesta valmistunut työelämän kehittämisen ammattilainen. Tutustu työnohjaajaasi Hani Olssoniin.

Ota yhteyttä